Warensce Städ & Måleri

Vi ser till att ni får rent och snyggt!

Vi expanderar

Verksamheten ökar från år till år. Antalet uppdrag har flerdubblats på grund av att vi har ett bra rykte med många nöjda kunder.


Lite historia

Christer började som målarlärling efter grundskolan år 1981 och fick sitt gesällbrev som utbildad målare 1986. Han har därför en gedigen erfarenhet av målarbranschen. Maria och Christer har dessutom sedan ett tiotal år erfarenhet av städuppdrag.

År 2002 startades Warensce Städ & Måleri, som sedan dess har kunnat erbjuda företag och privatpersoner i Gnesta, Järna, Södertälje, Trosa, Vagnhärad, och Ånhammar våra tjänster. I takt med att antalet uppdrag har ökat har vi även kunnat utöka firman så att vi idag har nio anställda.

Personalpolicy
Vi månar om företagets viktigaste resurs, personalen, och anser att det är nödvändigt att de mår bra, för då gör de också ett bra jobb.